» Jak se stát zákazníkem

Informujte se podrobněji a požádejte o kartu Mercedes ServiceCard.

» Partner Mercedes-Benz

Jednoduché, rychlé a výhodné zpracování karet.

Poskytovatel a Právní upozornění

Poskytovatel

Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG
Mainparkstraße 2
63801 Kleinostheim am Main
Německo

Telefon: +49 (0) 6027-50 95 67
Fax: +49 (0) 6027-50 97 75 67
E-mail: info@MercedesServiceCard.com
Internet: www.MercedesServiceCard.com

Zastoupen jednatelkou: Gabi Schmidhäuser

Společnost je komanditní společností se sídlem v 63801 Kleinostheim, rejstříkový soud Aschaffenburg HRA 3663. Osobně ručícím společníkem je holdingová společnost Mercedes ServiceCard Beteiligungsgesellschaft mbH se sídlem v 63801 Kleinostheim, rejstříkový soud Aschaffenburg HRB 7900.

Daňové identifikační číslo: DE208243217

Návrh a technické provedení

45 Grad digital GmbH, Berlín (www.45grad.de).

Autorské právo

Copyright Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG. Všechna práva vyhrazena. Všechny texty, obrázky, grafiky, zvukové soubory, videosoubory a animační soubory a jejich úpravy podléhají autorskému právu a ostatním zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Nesmí být kopírovány pro komerční účely či distribuci ani se nesmí upravovat či přemisťovat na jiné webové stránky. Některé internetové stránky společnosti Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG obsahují také materiál, který podléhá autorskému právu těch, kteří jej poskytli.

Výrobky a ceny

Po redakční uzávěrce jednotlivých stránek může dojít ke změnám výrobků a služeb. Výrobce si po dobu trvání dodávek vyhrazuje právo na konstrukční nebo tvarové změny, odchylky barevnosti a změny rozsahu dodávek či služeb, pokud jsou tyto změny nebo odchylky při zohlednění zájmů společnosti Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG pro zákazníka přijatelné. Obrázky mohou znázorňovat také příslušenství, příplatkovou výbavu nebo jiné obsahy, které nejsou součástí standardních dodávek nebo služeb. Barevné odchylky jsou podmíněny technicky. Jednotlivé stránky mohou obsahovat také typy a služby, které se v některých zemích nenabízejí. Výroky o zákonných, právních a daňových předpisech a jejich důsledcích platí však jen pro Spolkovou republiku Německo. S výhradou jinak znějících ustanovení v prodejních nebo dodacích podmínkách jsou závazné ceny platné ke dni dodání. Pro naše smluvní partnery se ceny rozumí jako nezávazné cenové doporučení. O aktuálním stavu se proto prosím informujte v některé pobočce anebo u některého ze smluvních partnerů.

Obchodní značky

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny značky uvedené na internetových stránkách společnosti Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG chráněny ochrannou známkou Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG. Platí to zejména pro názvy modelů, označení výrobků i veškerá firemní loga a emblémy.

Licenční práva

Společnost Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG Vám chce nabídnout inovativní a informativní internetový program. Proto doufáme, že Vás výsledek našich tvůrčích snah potěší stejně jako nás. Přesto vás ale prosíme o pochopení, že společnost Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG musí chránit své duševní vlastnictví, včetně patentů, ochranných známek a autorských práv, a že tyto internetové stránky nemohou udělit žádnou licenci na duševním vlastnictví společnosti Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG.

Upozornění ohledně prohlášení s předpoklady

Tato internetová stránka obsahuje prohlášení s předpoklady ohledně našeho aktuálního odhadu budoucích procesů. Slova jako »očekáváme«, »předpokládáme«, »věříme«, »odhadujeme«, »čekáme«, »zamýšlíme«, »můžeme/mohli bychom«, »plánujeme«, »projektujeme«, »měli bychom« a podobné pojmy v libovolném tvaru označují takováto předběžná tvrzení.

Taková prohlášení podléhají řadě rizik a nejistot. K některým příkladům patří:

 • nepříznivý vývoj světové hospodářské situace, zejména pokles poptávky na našich nejdůležitějších trzích,
 • zhoršení našich možností refinancování na úvěrových a finančních trzích,
 • neodvratné události vyšší moci jako například přírodní katastrofy, pandemie, teroristické akce, politické nepokoje, válečné konflikty, průmyslové havárie a jejich dopady na naše prodejní, nákupní, výrobní nebo finanční aktivity,
 • změny směnných kurzů a celních ustanovení,
 • změny chování spotřebitelů směrem k menším vozidlům přinášejícím menší zisk nebo možná ztráta akceptace našich výrobků a služeb s následným negativním účinkem na prosazování cen a vytěžování výrobních kapacit,
 • zvýšení cen paliv a surovin,
 • přerušení výroby z důvodu nedostatku materiálu, stávky zaměstnanců nebo insolvence dodavatelů,
 • pokles cen prodeje ojetých vozidel,
 • úspěšná realizace opatření na snižování nákladů a zvyšování efektivity,
 • obchodní vyhlídky společností, na nichž máme výrazný podíl,
 • úspěšná realizace strategické spolupráce a společných podniků,
 • změny zákonů, ustanovení a úředních směrnic, zejména pokud jde o emise vozidel, spotřebu paliv a bezpečnost,
 • a také uzavření probíhajících úředních vyšetřování a výsledek nadcházejících nebo hrozících budoucích právních procesů
 • a další rizika a nepostižitelné okolnosti, z nichž jsou některé popsány v aktuální podnikové zprávě s názvem »Zpráva o rizicích a šancích«.

Pokud by nastal některý z těchto faktorů nejistoty nebo některá z těchto nepředvídatelných okolností anebo pokud by se prohlášení ukázala být nesprávná z důvodu nesprávnosti předpokladů, na nichž byla založena, mohou se skutečné výsledky podstatně lišit od výsledků v těchto prohlášeních obsažených nebo implicitně předpokládaných.

Nehodláme aktualizovat soustavně prohlášení s předpoklady a ani se k tomu nezavazujeme, protože jsou založena výhradně na okolnostech daných v den zveřejnění.

Ručení

Informace a údaje na těchto stránkách jsou poskytovány bez ujištění a záruky, ať už výslovně vyjádřené či implikované. Nepředstavují zejména žádný mlčenlivý příslib či záruku vlastností, obchodovatelnosti, vhodnosti k určitým účelům nebo neporušení zákonů a patentů.

Na našich internetových stránkách najdete také odkazy na jiné internetové stránky. Upozorňujeme na to, že nemáme žádný vliv ani na tvorbu, ani na obsah stránek, na něž odkazujeme. Proto také neneseme odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu informací, které jsou na takových stránkách uvedeny. Z tohoto důvodu se distancujeme od všech obsahů těchto stránek. Toto prohlášení platí pro všechny na odkazy na externí stránky, uvedené našich internetových stránkách a na jejich obsahy.

Informace o řešení sporů on-line

Komise EU vytvořila internetovou platformu pro řešení sporů on-line (tzv. platformu ODR). OS platforma slouží jako kontaktní místo mimosoudního řešení sporů týkajících se smluvních závazků, které vyplývají z kupních smluv uzavřených on-line. OS platformu najdete pod tímto odkazem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Upozornění podle § 36 zákona o řešení spotřebitelských sporů (VSBG)

Společnost Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG se nebude účastnit řízení o řešení spotřebitelského sporu před smírčím orgánem pro spotřebitele ve smyslu německého Zákona o řešení spotřebitelských sporů (VSBG) a není to ani její povinností.

Pořadí přednosti

Podmínky používání digitální nabídky mají přednost před těmito právními upozorněními.

Social Media


Mercedes-Benz Service24h & havarijní:


 • Kamion00800 - 5 777 7777
 • Dodávka00800 - 3 777 7777
 • Bus00800 - 4020 4020

Kontakt / zablokování karty


po.pá. 08:00 hod. - 18:00 hod.

Telefon: +49 6027 509 567
Fax: +49 6027 509 77 567
E-Mail: info@MercedesServiceCard.de

Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG
Jedná se o komanditní společnost se sídlem v obci 63801 Kleinostheim, rejstříkový soud Aschaffenburg č. vložky HRA 3663
Osobně ručícím společníkem je společnost Mercedes ServiceCard Beteiligungsgesellschaft mbH se sídlem v obci 63801 Kleinostheim, rejstříkový soud Aschaffenburg, č. vložky HRB 7900
Jednatel: Gabi Schmidhäuser