» Kártyatulajdonos szeretnék lenni

Tudjon meg most többet, és igényelje a Mercedes ServiceCard-ot.

» Mercedes-Benz partner

Egyszerű, gyors és olcsó kártyalebonyolítás.

Adatvédelemmel és cookie-kkal kapcsolatos tájékoztató

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) értelmében felelős:

Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG („Mi“)
Mainparkstraße 2 │ 63801 Kleinostheim │ Németország
e-mail: Info@MercedesServiceCard.de

Adatvédelmi megbízott:

Daimler AG
Konzernbeauftragter für den Datenschutz
HPC G353 │ 70546 Stuttgart │ Németország
e-mail: data.protection@daimler.com

1. Adatvédelem

Örülünk, hogy felkereste weboldalainkat, és érdeklődik ajánlataink iránt. Személyes
adatainak  védelme nagyon fontos számunkra. Ebben az adatvédelmi tájékoztatóban elmagyarázzuk, hogyan gyűjtjük személyes adatait, mit teszünk velük, milyen célokból és milyen jogalappal tesszük ezt, és milyen jogok és igények kapcsolódnak össze ezzel az Ön számára. Ezenkívül utalunk a Daimler Adatvédelmi irányelvére is:  

Daimler Adatvédelmi irányelv

A weboldalaink használatára vonatkozó Adatvédelmi tájékoztatónk és a Daimler AG Adatvédelmi irányelve nem érvényesek az Ön tevékenységeire a közösségi hálózatok vagy más szolgáltatók olyan weboldalain, amelyeket Ön a weboldalainkon lévő hivatkozásokkal érhet el. Kérjük, ezeknek a szolgáltatóknak a webhelyein tájékozódjon az adott adatvédelmi rendelkezésekről!

2. Így gyűjtjük és dolgozzuk fel az Ön személyes adatait

(a) Amikor Ön felkeresi weboldalainkat, bizonyos adatokat eltárolunk az Ön által használt böngészőre és operációs rendszerre vonatkozóan, az Ön látogatásának a dátumát és időpontját, a hozzáférés státuszát (pl. hogy Önnek sikerült-e behívnia egy weboldalt, vagy hibaüzenetet kapott), a weboldal funkcióinak a használatát, azt a gyakoriságot, amellyel Ön egyes weboldalakat lehív, a lehívott fájlok nevét, a továbbított adatmennyiséget, azt a weboldalt, ahonnan Ön weboldalainkra jutott, és azt a weboldalt, amelyet Ön weboldalainkról felkeres, akár azáltal, hogy rákattint a weboldalainkon lévő hivatkozásokra, akár úgy, hogy egy webdomént közvetlenül beír a böngészőn ugyanannak a lapnak (ill. ugyanannak az ablaknak) a beviteli felületére, mint ahol weboldalainkat megnyitotta. Ezenkívül biztonsági okokból, különösen a weboldalaink elleni támadások vagy csalási kísérletek megelőzése és felismerése érdekében, hét napig tároljuk az Ön IP-címét és internetszolgáltatójának a nevét.

(b) Egyéb személyes adatokat csak akkor tárolunk, ha Ön ezeket az adatokat pl. egy regisztráció, kapcsolati űrlap, közvélemény-kutatás, pályázat keretében vagy egy szerződés végrehajtása céljából közli velünk, és ezekben az esetekben is csak akkor, ha ez számunkra az Ön beleegyezése vagy a hatályos jogszabályok alapján (ehhez további információkat talál alább a „Feldolgozás jogalapjai“ szakaszban) megengedett.

(c) Önt sem törvény, sem szerződés nem kötelezi arra, hogy személyes adatait átadja nekünk. Előfordulhat azonban, hogy weboldalaink bizonyos funkciói a személyes adatok átadásától függnek. Ha ezekben az esetekben nem adja át a személyes adatait, akkor az oda vezethet, hogy a funkciók nem vagy csak korlátozottan állnak rendelkezésre.

3. Használati célok

A weboldalaink látogatása során gyűjtött személyes adatokat csak arra használjuk, hogy ezeket az oldalakat az Ön számára a legkényelmesebb módon működtethessük, valamint IT-rendszereinket védjük a támadásoktól és az egyéb jogellenes cselekményektől.

Amennyiben Ön a részünkre személyes adatokat közöl, pl. egy regisztráció, kapcsolati űrlap, közvélemény-kutatás, pályázat keretében vagy egy szerződés végrehajtásához, akkor mi ezeket az adatokat a fent nevezett célokra, az ügyfélkezelés céljára, valamint – amennyiben szükséges – az esetleges üzleti folyamatok lebonyolítására és elszámolására használjuk fel, az ehhez szükséges terjedelemben.

4. Személyes adatok továbbítása a social plug-in-okhoz

(a) Ha weboldalainkon közösségi hálózatok - mint a Youtube – úgynevezett „social plug-in-jait“ (bővítményeit) használjuk, akkor ezeket a következő módon kapcsoljuk be: Ha Ön meglátogatja weboldalainkat, akkor a bővítmények deaktivált állapotban vannak, azaz nem kerül sor adatok továbbítására ezeknek a hálózatoknak az üzemeltetői részére. Ha Ön a hálózatok valamelyikét használni szeretné, akkor kattintson az adott bővítményikonra, hogy közvetlen kapcsolatot építhessen fel az adott hálózat szerverével.

Ha Önnek felhasználói fiókja van a hálózatnál, és a bővítmény aktiválása pillanatában ott be van jelentkezve, akkor a hálózat az Ön weboldalainkon tett látogatását hozzá tudja rendelni az Ön felhasználói fiókjához. Ha Ön ezt el szeretné kerülni, akkor kérjük, a bővítmény aktiválása előtt jelentkezzen ki a hálózatból. Más Daimler-weboldalak felkeresését egy közösségi hálózat nem tudja hozzárendelni azelőtt, hogy Ön nem aktivált egy ott meglévő bővítményt is.

Ha Ön aktivál egy bővítményt, akkor a hálózat az ezen keresztül rendelkezésre álló tartalmakat közvetlenül továbbítja az Ön böngészőjéhez, amely hozzáköti azokat a mi weboldalainkhoz. Ebben a helyzetben olyan adattovábbításra is sor kerülhet, amelyet az adott közösségi hálózat kezdeményez és vezérel. Az Önnek a közösségi hálózathoz fűződő kapcsolatára, a hálózat és az Ön rendszere között zajló adatátvitelekre és az Ön által ezen a platformon végzett interakciókra kizárólag az adott hálózat adatvédelmi rendelkezései érvényesek.

A bővítmény addig marad aktív, amíg Ön nem deaktiválja, vagy amíg a cookie-jait nem törli.

(b) Ha Ön rákattint egy ajánlatra mutató hivatkozásra, vagy aktivál egy social plug-int, akkor előfordulhat, hogy személyes adatok kerülnek az Európai Gazdasági Térségen kívül eső olyan országokban lévő szolgáltatókhoz, amelyek az Európai Unió („EU“) szemszögéből nem garantálják az EU-szabványoknak eleget tevő „megfelelő szintű védelmet“ a személyes adatok feldolgozására vonatkozóan. Kérjük, gondoljon erre a körülményre, mielőtt egy hivatkozásra rákattint, vagy egy bővítményikont aktivál, és ezzel adatainak átvitelét idézi elő.

5. Személyes adatok feldolgozása állásjelentkezési eljárások keretében

(a) A feldolgozás célja
Az állásjelentkezéssel és a munkaszerződések megkötésével kapcsolatos döntési folyamatok keretében célirányosan dolgozzuk fel az Ön személyes adatait.

Automatikus döntéshozatalra nem kerül sor.

(b) A feldolgozás jogalapja
Ez az adatfeldolgozás a GDPR 6. cikk 1. bek. b. pontján alapul.

(c) A személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái
Személyes adatait kizárólag belső munkatársak (személyzet, az adott munkaköri felettes, az ügyvezetőség) dolgozzák fel. Az adatokat harmadik személyek részére nem továbbítjuk, kivéve a megbízásos feldolgozás keretében szolgáltatóink részére.Nem áll szándékunkban, hogy a személyes adatokat valamely harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez továbbítsuk.

(d) A tárolás időtartama
Az adatokat az állásjelentkezési eljárás lezárását követő 6 hónap elteltével töröljük. Ha munkaszerződés megkötésére kerül sor, vagy érdekünkben áll a határidő meghosszabbítása, akkor tájékoztatjuk Önt a munkaviszony során történő adatfelhasználásról, ill. kikérjük hozzájárulását a határidő meghosszabbításához.

6. Biztonság

Műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az Ön általunk kezelt adatait megvédjük a manipulációk, az elvesztés, a megsemmisülés és az illetéktelen személyek általi hozzáférés ellen. Biztonsági intézkedéseinket a műszaki fejlődésnek megfelelően folyamatosan javítjuk.

7. A feldolgozás jogalapjai

(a) Amennyiben Ön hozzájárulását adta számunkra személyes adatainak a feldolgozásához, akkor ez képezte a feldolgozás jogalapját (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont).

(b) Egy Önnel kötendő szerződés létrehozása vagy teljesítése érdekében a személyes adatok feldolgozására vonatkozóan a GDPR 6. cikk 1. bek. b) pontja képezi a jogalapot.

(c) Amennyiben az Ön személyes adatainak a feldolgozása jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges (pl. az adatok megőrzéséhez), akkor mi erre a GDPR 6. cikk 1. bek. c) pontja alapján vagyunk jogosultak.

(d) Ezenkívül személyes adatokat dolgozunk fel jogos érdekeink, valamint harmadik személyek jogos érdekeinek érvényesítése céljából a GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja alapján. IT-rendszereink működőképességének megőrzése, de saját és idegen termékek és szolgáltatások forgalmazása és az üzleti kapcsolatok jogilag szükséges dokumentálása ilyen jogos érdekek.

8. Az Ön személyes adatainak törlése

Az Ön IP-címét és internetszolgáltatójának a címét, amelyeket csak biztonsági okokból tárolunk, hét nap elteltével töröljük. Egyéb esetben töröljük személyes adatait, amint megszűnik az a cél, amelyhez az adatokat gyűjtöttük és feldolgoztuk. Ezen az időponton túl csak akkor kerül sor a tárolásra, ha ez az Európai Unió vagy az Európai Unió valamelyik tagállamának a törvényei, rendeletei vagy egyéb olyan jogszabályai szerint szükséges, amelyek ránk érvényesek.

9. Az érintettek jogai

(a) Mint az adatfeldolgozás által érintett személy, Önnek joga van a tájékoztatásra (GDPR 15. pontja), a helyesbítésre (GDPR 16. pontja), az adattörlésre (GDPR 17. pontja), az adatfeldolgozás korlátozására (GDPR 18. pontja), valamint az adathordozhatóságra (GDPR 20. pontja).

(b) Ha Ön hozzájárult személyes adatainak az általunk végzett feldolgozásához, akkor joga van ahhoz, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását. Személyes adatai feldolgozásának a visszavonásig tartó jogszerűségét ez a visszavonás nem érinti. Ez ugyanúgy nem érinti ezeknek az adatoknak egy más jogalapon, pl. jogi kötelezettségek teljesítése céljából (v.ö. „A feldolgozás jogalapjai“ szakasz) történő további feldolgozását.

(c) Tiltakozás jogaJoga van hozzá, hogy különleges helyzetéből adódó okokból az Önt érintő személyes adatok feldolgozása ellen, amely a GDPR 6. cikk 1. bek. e) pontja (adatfeldolgozás közérdekből) vagy a GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja (adatfeldolgozás az érdekek mérlegelése alapján) szerint történik, tiltakozzon. Amennyiben kifogást emel, akkor személyes adatait csak akkor dolgozzuk fel a továbbiakban, amennyiben ehhez képesek vagyunk olyan kényszerítő erejű jogos indokokat igazolni, amelyek túltesznek az Ön érdekein, jogain és szabadságain, vagy amennyiben a feldolgozás a jogi igények érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére szolgál.

(d) Kérjük, hogy igényeit vagy nyilatkozatait lehetőleg az alábbi elérhetőségre küldje: info@mercedesservicecard.de.

(e) Ha úgy véli, hogy személyes adatainak feldolgozása megsérti a törvényi előírásokat, akkor joga van hozzá, hogy panaszt emeljen valamelyik illetékes adatvédelmi felügyelő hatóságnál (GDPR 77. cikk).

10. Cookie-k

Az általunk használt cookie-kkal és funkcióikkal kapcsolatos információk:

Cookie-név: msc_cookie_agreement
Leírás: Ez a cookie tárolja a weboldal cookie-kkal együtt történő használatára vonatkozó megállapodást.

Cookie-típus: 2. típus
Cookie-név: msc_language_de
Leírás: A weboldal német nyelvű változatához szükséges nyelvi cookie a msc_cookie_agreement cookie-val együtt a webhely cookie-kkal együtt történő használatára vonatkozó megállapodást biztosítja.

Cookie-típus: 2. típus
Cookie-név: msc_language_en
Leírás: A weboldal angol nyelvű változatához szükséges nyelvi cookie a msc_cookie_agreement cookie-val együtt a weboldal cookie-kkal együtt történő használatára vonatkozó megállapodást biztosítja.

Cookie-típus: 2. típus
Cookie-név: msc_language_fr
Leírás: A weboldal francia nyelvű változatához szükséges nyelvi cookie a msc_cookie_agreement cookie-val együtt a weboldal cookie-kkal együtt történő használatára vonatkozó megállapodást biztosítja.

Cookie-típus: 2. típus
Cookie-név: msc_language_es
Leírás: A weboldal spanyol nyelvű változatához szükséges nyelvi cookie a msc_cookie_agreement cookie-val együtt a weboldal cookie-kkal együtt történő használatára vonatkozó megállapodást biztosítja.

Cookie-típus: 2. típus
Cookie-név: msc_language_nl
Leírás: A weboldal holland nyelvű változatához szükséges nyelvi cookie a msc_cookie_agreement cookie-val együtt a weboldal cookie-kkal együtt történő használatára vonatkozó megállapodást biztosítja.

Cookie-típus: 2. típus
Cookie-név: msc_language_it
Leírás: A weboldal olasz nyelvű változatához szükséges nyelvi cookie a msc_cookie_agreement cookie-val együtt a weboldal cookie-kkal együtt történő használatára vonatkozó megállapodást biztosítja.

A Mercedes ServiceCard kizárólag a technikailag szükséges cookie-kat használja.

A cookie-k kicsi fájlok, melyek tárolása az Ön végfelhasználói készülékén történik. Annak megállapítására használhatók, hogy végfelhasználói készüléke volt-e már kapcsolatban oldalainkkal. Mindössze a cookie-t azonosítjuk az Ön készülékén. A személyes adatok ezután a cookie-kban tárolódnak, ha Ön ehhez hozzájárult, vagy az műszakilag feltétlenül szükséges pl. egy védett bejelentkezés lehetővé tételéhez.

Ha weboldalunkra látogat, azzal hozzájárul a cookie-k használatához és tárolásához az Ön végfelhasználói készülékén. Weboldalunkat azonban cookie-k nélkül is felkeresheti. A legtöbb böngésző a cookie-kat automatikusan elfogadja. Ön megakadályozhatja, hogy cookie-k tárolódjanak végfelhasználói készülékén úgy, hogy böngészője beállításainál kiválasztja a cookie-k engedélyezését tiltó pontot. Végfelhasználói készülékéről bármikor törölheti az ott már elhelyezett cookie-kat. Ehhez olvassa el a böngésző, ill. a végfelhasználói készülék gyártójának használati utasítását.

A Local Shared Objects deaktiválásával kapcsolatos információk

Ha Ön nem engedélyezi a cookie-kat, tudnia kell, hogy ezzel esetleg korlátozza kínálatunk egyes részeinek működését.

A Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG a cookie-kat általában a következő kategóriákba sorolja:

Feltétlenül szükséges cookie-k (1. típus)
Ezekre a cookie-kra feltétlenül szükség van ahhoz, hogy a weboldalak és az azokhoz kapcsolódó funkciók az előírásoknak megfelelően működjenek. Ezek nélkül pl. nem biztosítható a gépkocsi-konfigurátor és ehhez hasonló szolgáltatások működése.

Funkció-cookie-k (2. típus)
Ezek a cookie-k a weboldalak kényelmes használatának és teljesítményének javítását, valamint különböző funkciók rendelkezésre bocsátását teszik lehetővé. A funkció cookie-kban lehet tárolni például a nyelvbeállításokat.

Teljesítmény-cookie-k (3. típus)
Ezek a cookie-k arról gyűjtenek információkat, hogy Ön milyen módon használja a weboldalakat. A teljesítmény cookie-k például abban vannak segítségünkre, hogy megtaláljuk internetkínálatunk különösen népszerű részeit. Így weboldalaink tartalmát célirányosabban tudjuk hozzáigazítani az Ön igényeihez, ezáltal javítva az Ön számára nyújtott kínálatunkat. Az ezekkel a cookie-kkal gyűjtött információk nem tartalmaznak személyes adatokat. Az információk gyűjtésével és kiértékelésével kapcsolatban „A használatra vonatkozó adatok kiértékelése“ című fejezet tartalmaz további információkat.

Harmadik fél által létrehozott cookie-k (4. típus)
Ezeket a cookie-kat harmadik fél, pl. közösségi hálózat, helyezi el. Elsősorban közösségi médiumok tartalmainak, pl. social plug-in-ok oldalunkra történő beillesztéséhez kerül sor a használatukra. A social plug-in-ok alkalmazására vonatkozó információkat az Adatvédelmi tudnivalók "Social plug-in-ok" című részében talál.

Állapot: 2020. március

Social Media


Mercedes-Benz Service24h & baleset:


  • Teherautó00800 - 5 777 7777
  • Kisteher gépjármű00800 - 3 777 7777
  • Busz00800 - 4020 4020

Kapcsolat/kártyazárolás


H - P 08:00 óra - 18:00 óra

Telefon: +49 6027 509 567
Fax: +49 6027 509 77 567
E-Mail: info@MercedesServiceCard.de

Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG
Ez a vállalat egy betéti társaság, amelynek székhelye 63801 Kleinostheim, Aschaffenburgi Cégbíróság: HRA 3663
Személyes felelősséggel bíró társasági tag a Mercedes ServiceCard Beteiligungsgesellschaft mbH, amelynek székhelye: 63801 Kleinostheim, Aschaffenburgi Cégbíróság: HRB 7900
Ügyvezető: Gabi Schmidhäuser