» Klant worden

Nu meer informatie inwinnen en Mercedes ServiceCard aanvragen.

» Mercedes-Benz-partner

Eenvoudige, snelle en voordelige kaartafwikkeling.

Afrekeningen – slimmer door de transparantie met de Mercedes ServiceCard.

Verkrijg uw afrekeningen centraal en geordend uit één hand. Het UTA-afrekeningssysteem stelt overzichtelijke plannings- en controlegegevens over uw wagens beschikbaar en vormt met zijn diverse componenten de basis voor uw kostencontroles, bedrijfseconomische besluiten en voor de terugbetaling van de in het buitenland betaalde btw.

Alle diensten die u met behulp van de Mercedes ServiceCard hebt gebruikt worden centraal afgerekend. Daardoor heeft u altijd het volledige overzicht en de controle over alle kostenposten.

Btw en benzineaccijns – slimme en snellere teruggave.

Wij helpen u bij de terugbetaling van de btw (in vrijwel alle Europese landen) en de benzineaccijns (momenteel in België Frankrijk, Italië, Slovenië en Spanje) en zorgen zo voor een snelle en ongecompliceerde afwikkeling.

Geef geen geld weg en informeert u zich nu over de omvangrijke belastingservice direct bij onze partner UTA.