» Klant worden

Nu meer informatie inwinnen en Mercedes ServiceCard aanvragen.

» Mercedes-Benz-partner

Eenvoudige, snelle en voordelige kaartafwikkeling.

Aanbieder & juridische kennisgeving

Aanbieder

Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG
Mainparkstraße 2
63801 Kleinostheim am Main
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 6027-50 95 67
Fax: +49 (0) 6027-50 97 75 67
E-mail: info@MercedesServiceCard.com
Internet: www.MercedesServiceCard.com

Vertegenwoordigd door de directrice: Gabi Schmidhäuser

De vennootschap is een commanditaire vennootschap gevestigd te 63801 Kleinostheim, bevoegde rechterlijke instantie Aschaffenburg HRA 3663. Beherend vennoot is Mercedes ServiceCard Beteiligungsgesellschaft mbH gevestigd te 63801 Kleinostheim, bevoegde rechterlijke instantie Aschaffenburg HRB 7900.

Btw-nr.: DE208243217

Design & technische realisatie

45 Grad digital GmbH, Berlijn (www.45grad.de).

Auteursrecht

Copyright Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, foto's, afbeeldingen, geluidsbestanden, videobestanden en animatiebestanden evenals de manier waarop deze op de internetpagina's van Mercedes-Benz worden gepresenteerd vallen onder het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van het intellectueel eigendom. Ze mogen niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd of verspreid, en mogen ook niet worden gewijzigd en op andere internetpagina's worden gebruikt. Enkele internetpagina's van Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG bevatten ook materiaal waarop auteursrecht berust dat ons ter beschikking is gesteld.

Producten & prijzen

Na redactiesluiting van afzonderlijke internetpagina's kunnen wijzigingen zijn aangebracht in producten en diensten. Wijzigingen in constructie of vorm, afwijkingen in kleurstelling evenals wijzigingen in de omvang van de levering of van de prestaties door de fabrikant blijven gedurende de periode van levering voorbehouden, indien en voor zover dergelijke wijzigingen of afwijkingen in het belang van Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG zijn en voor de koper acceptabel mogen worden geacht. Afbeeldingen kunnen ook toebehoren, accessoires, speciale uitvoeringen of andere artikelen tonen die geen deel uitmaken van de standaardomvang van de levering of van de prestaties. Kleurafwijkingen kunnen technisch bepaald zijn. Sommige internetpagina's kunnen ook types en prestaties bevatten die in bepaalde landen niet worden aangeboden. Uitspraken over wettelijke, juridische en belastingtechnische voorschriften en de effecten daarvan zijn uitsluitend van toepassing in de Bondsrepubliek Duitsland. Onder voorbehoud van een andersluidende regeling, vermeld in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, gelden de op de dag van levering geldende prijzen. Voor onze contractpartners gelden de genoemde prijzen als niet-bindende adviesprijzen. Vraag daarom bij een van onze vestigingen of contractpartners naar de meest actuele prijzen.

Handelsmerken

Tenzij anders vermeld, zijn alle op de internetpagina's van Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG genoemde merken wettelijk beschermde handelsmerken van Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG. Dit geldt in het bijzonder voor de modelnamen en productbeschrijvingen, evenals voor alle logo's en emblemen van de onderneming.

Licentierechten

Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG stelt zich ten doel u een innovatief en informatief internetprogramma aan te bieden. Wij hopen daarom dat u zich net zo over ons creatieve vormgeving verheugt als wij. Wij vragen u echter om begrip voor het feit dat Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG haar intellectuele eigendom, met inbegrip van octrooien, handelsmerken en auteursrechten, moet beschermen en dat deze internetpagina's geen licentierechten verlenen op het intellectuele eigendom van Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG.

Waarschuwing betreffende uitspraken met een toekomstgericht karakter

Deze internetpagina bevat toekomstgerichte verklaringen over onze actuele inschatting van toekomstige processen. Woorden zoals “anticiperen”, “aannemen”, “denken”, “inschatten”, “verwachten”, “voornemen”, “kunnen”, “plannen”, “projecteren”, “zouden” en vergelijkbare begrippen kenmerken zulke toekomstgerichte verklaringen.

Deze uitspraken zijn onderworpen aan verschillende risico's en onzekerheden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • een ongunstige ontwikkeling van de wereldeconomie, met name een afname van de vraag in onze belangrijkste afzetmarkten;
 • een verslechtering van onze herfinancieringsmogelijkheden in de financiële markten en kredietmarkten;
 • situaties van overmacht zoals natuurrampen, pandemieën, terroristische daden, politieke onrust, militaire conflicten, industriële ongevallen en hun gevolgen voor onze verkoop-, inkoop-, productie- of financieringsactiviteiten;
 • wijzigingen van wisselkoersen en douanevoorschriften;
 • een verandering van het consumentengedrag richting kleinere en minder winstgevende voertuigen of een mogelijke afname van de aanvaarding van onze producten en services met als gevolg een beperking van de handhaving van prijzen en van de benutting van productiecapaciteiten;
 • prijsverhogingen van brandstoffen en grondstoffen;
 • onderbrekingen van de productie als gevolg van materiaaltekorten, personeelsstakingen of insolventie van leveranciers;
 • een daling van de wederverkoopprijzen van tweedehands voertuigen;
 • de succesvolle tenuitvoerlegging van maatregelen voor kostenreductie en efficiëntieverbetering;
 • de zakelijke vooruitzichten van de vennootschappen waarin wij een belangrijke aandeel hebben;
 • de succesvolle tenuitvoerlegging van strategische samenwerkingen en joint ventures;
 • de wijziging van wetten, bepalingen en officiële richtlijnen, met name voor zover deze betrekking hebben op voertuigemissies, brandstofverbruik en veiligheid;
 • alsmede de afronding van lopende officiële onderzoeken of onderzoeken die door overheid zijn ingesteld en het resultaat van lopende of dreigende toekomstige rechtszaken;
 • en andere risico's en onberekenbare factoren, waarvan enkele in het actuele jaarverslag onder de kop “Verslag risico's en mogelijkheden” zijn beschreven.

Als een van deze onberekenbare factoren of onzekerheidsfactoren optreedt of als de veronderstellingen op basis van de toekomstgerichte verklaringen onjuist blijken te zijn, kunnen de daadwerkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de in deze verklaringen genoemde of impliciet geformuleerde resultaten.

We hebben niet de intentie en gaan geen verplichting aan toekomstgerichte uitspraken voortdurend te actualiseren, aangezien deze uitsluitend gebaseerd zijn op de situatie op de dag van publicatie.

Aansprakelijkheid

De informatie en gegevens op deze internetpagina's vormen geen toezegging of garantie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Ze vormen met name op geen enkele wijze een stilzwijgende toezegging of garantie met betrekking tot de kwaliteit, de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor bepaalde doelen, het voldoen aan wettelijke bepalingen of het niet in strijd zijn met patenten.

Op onze internetpagina's treft u ook koppelingen aan naar andere internetpagina's. Wij willen u erop wijzen dat wij geen invloed hebben op de inrichting en inhoud van internetpagina's waarnaar de koppelingen verwijzen. Daarom kunnen wij ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de daar beschikbaar gestelde informatie. Tegen deze achtergrond distantiëren wij ons hiermee van alle inhoud van deze internetpagina's. Deze verklaring geldt voor alle links naar externe internetpagina's die op onze internetpagina's zijn opgenomen en de inhoud daarvan.

Informatie over online geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een internetplatform voor de online beslechting van geschillen (het zogenoemde “OS-platform”) ontwikkeld. Dit platform dient als hulpmiddel voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot contractuele verplichtingen die uit online-koopovereenkomsten voortkomen. U bereikt het OS-platform via de volgende link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Aanwijzing conform § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) [De Duitse wet inzake beslechting van consumentengeschillen]

Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG zal niet deelnemen aan een geschillenbeslechtingsproces bij een consumentenvereniging in de zin van het Duitse 'Verbraucherstreitbeilegungsgesetz' (VSBG) en is hiertoe ook niet verplicht.

Prevalentie

Gebruiksvoorwaarden voor een digitaal aanbod prevaleren boven deze juridische kennisgeving.

Social Media


Mercedes-Benz Service24h:


 • Vrachtwagen00800 - 5 777 7777
 • Van00800 - 3 777 7777
 • Bus00800 - 4020 4020

Contact / Kaart blokkeren


Ma. - Vr. 08:00 Tijd - 18:00 Tijd

Telefoon: +49 6027 509 567
Fax: +49 6027 509 77 567
E-mail: info@mercedesservicecard.de

Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG
De vennootschap is een commanditaire vennootschap die is gevestigd in 63801 Kleinostheim, registergerecht Aschaffenburg HRA 3663
Persoonlijk aansprakelijke vennoot is Mercedes ServiceCard Beteiligungsgesellschaft mbH, gevestigd in 63801 Kleinostheim, registergerecht Aschaffenburg HRB 7900
Directeur: Gabi Schmidhäuser