Telefonní čísla pro službu Mercedes-Benz trucks Service24h

Nákladní vozidla

A

  

Andoře

+34 913754123

B

Belgii

+32 26200307

Bosně a Hercegovině

+387 70311436

Bulharsku

+800 57777777    
+359 29358624

C

Chorvatsku

+800 57777777    
+385 13000687

České republice

+420 296335698

D

Dánsku      

+800 57777777  
+45 35158106

E

Estonsku

+800 57777777    
+372 8801590

F

Finsku      
 

+800 57777777    
+358 981710084

Francii   

+33 170480152

I

Irsku      

+353 16590273

Itálii   

+39 0238591330

K

Kypr

+800 57777777  
+357 22232306

L

Lotyšsku

+800 57777777    
+371 66090508

Lichtenštejnsku

+41 225675335

Litvě

+800 57777777    
+370 52143085

Lucembursku    

+352 27302264

M

Maďarsku

+36 13285304

N

Nizozemsku

+31 20 7219099

Německu

+49 6995307389

Norsku      
 

+800 57777777    
+47 23500374

P

Polsku 

+48 225834363

Portugalsku  
 

+800 57777777    
+351 210608106

R

Rakousku

+43 13602773022

Řecku

+800 57777777    
+30 2112111594

Rumunsku

+40 800672393    
+40 311305030

S

Srbsku

+381 800191053    
+381 114300310

  

Slovensku

 +421 250102654

Slovensku 

+800 57777777
+386 18888121

Španělsku 

+34 913754123

Švédsku       

+800 57777777    
+46 851992106

Švýcarsku

+41 22 5675335

T

Turecku
 

+90 2123755864 (turkish)    
+90 2123755865 (english)

V

Velké Británii

+44 2076609992

zpět