ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů („GDPR“) je:

Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG („my“)
Mainparkstr. 2 │ 63801 Kleinostheim │ Německo
E-mail: info@mercedesservicecard.com

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Daimler Truck AG
Konzerndatenschutzbeauftragte
HPC DTF2B │70745 Leinfelden-Echterdingen │ Německo
E-mail: dataprivacy@daimlertruck.com

1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme potěšeni vaší návštěvou na našich webových stránkách i vaším zájmem o naši nabídku. Ochraně vašich osobních údajů přikládáme velkou důležitost. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme, jak osobní údaje shromažďujeme, co s nimi děláme, za jakým účelem a na jakém právním základě tak činíme a jaká práva a nároky se s tím vzhledem k vám pojí. Kromě toho odkazujeme na směrnici o ochraně osobních údajů společnosti Daimler Truck: 

Směrnice o ochraně osobních údajů společnosti Daimler Truck 

Naše Zásady ochrany osobních údajů pro používání našich webových stránek a Směrnice o ochraně osobních údajů společnosti Daimler Truck AG se nevztahují na vaše aktivity na webových stránkách sociálních sítí nebo jiných poskytovatelů, na které se můžete dostat prostřednictvím odkazů na našich webových stránkách. Informujte se prosím na webových stránkách těchto poskytovatelů o jejich zásadách ochrany osobních údajů.

2. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a. Když navštívíte naše webové stránky, ukládáme určité údaje o prohlížeči a operačním systému, který používáte, datum a čas návštěvy, stav přístupu (např. zda se vám podařil přístup na webové stránky nebo jste obdrželi chybové hlášení), používání funkcí webové stránky, vyhledávací pojmy, které jste případně zadali, frekvenci, s jakou k jednotlivým webovým stránkám přistupujete, název načtených souborů, množství přenášených dat, webovou stránku, z níž jste naše webové stránky navštívili, a webovou stránku, na kterou přejdete z našich webových stránek, buď kliknutím na odkazy na našich webových stránkách nebo zadáním domény přímo do vstupního pole téže karty (nebo téhož okna) vašeho prohlížeče, kde jste naše webové stránky otevřeli. Kromě toho z bezpečnostních důvodů, zejména s cílem prevence a rozpoznání útoků na naše webové stránky nebo pokusů o podvod, uchováváme vaši IP adresu a název vašeho poskytovatele internetových služeb po dobu sedmi dnů.

b. Další osobní údaje ukládáme pouze v případě, že nám je poskytnete, např. v rámci registrace, kontaktního formuláře, chatu, průzkumu, soutěže o ceny nebo za účelem plnění smlouvy, a to i v těchto případech pouze v rozsahu, v jakém jsme k tomu oprávněni na základě vámi uděleného souhlasu nebo v souladu s platnými právními předpisy (další informace naleznete níže v části "Právní základ pro zpracování").

c. Pokud jsou osobní údaje shromažďovány v rámci reklamačního formuláře, uchováváme je po dobu třiceti (30) dnů, abychom splnili zamýšlený účel.

d. Nemáte žádnou zákonnou ani smluvní povinnost své osobní údaje poskytnout. Je ovšem možné, že některé funkce našich webových stránek závisí na poskytnutí osobních údajů. Pokud v těchto případech své osobní údaje nesdělíte, může to mít za následek, že tyto funkce budou zcela nedostupné nebo použitelné jen v omezené míře.

3. ÚČELY POUŽITÍ

Osobní údaje shromážděné při návštěvě našich webových stránek používáme k tomu, abychom vám umožnili maximální komfort při jejich používání a rovněž abychom chránili naše informační systémy proti útokům a jinému protiprávnímu jednání.

Pokud nám další osobní údaje sdělíte, např. v rámci registrace, chatu, kontaktního formuláře, průzkumu, soutěže o ceny nebo k realizaci smlouvy, využíváme tyto údaje pro výše uvedené účely, pro účely správy zákazníků a – pokud je to nezbytné – pro účely realizace a vyúčtování případných obchodních transakcí, vždy pouze v rozsahu k tomu nezbytném.

Pro další účely (např. zobrazování personalizovaných obsahů nebo reklamy na základě vašeho uživatelského chování) používá naše společnost a příp. vybrané třetí strany vaše údaje v případě, že k tomu v rámci našeho systému CMS (Consent Management System) dáte souhlas (= schválení). Další informace a možnosti rozhodování naleznete zde..

Kromě toho používáme osobní údaje, pokud jsme k tomu ze zákona povinni (např. uložení za účelem splnění obchodních nebo daňových povinností, poskytnutí v souladu s úředními nebo soudními nařízeními např. orgánům činným v trestním řízení).

4. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM; SOCIÁLNÍ PLUGINY; VYUŽÍVÁNÍ POSKYTOVATELŮ SLUŽEB

a. Naše webové stránky mohou obsahovat také nabídky třetích stran. Pokud na některou takovou nabídku kliknete, předáme údaje příslušnému poskytovateli údaje v potřebném rozsahu (např. informace o tom, že jste tuto nabídku našli na našich webových stránkách, a případně další informace, které jste již za tímto účelem poskytli na našich webových stránkách).

b. Pokud na našich webových stránkách používáme takzvané "sociální pluginy" sociálních sítí, jako je například Youtube, integrujeme je následujícím způsobem:

Když navštívíte naše webové stránky, sociální pluginy jsou deaktivovány, tj. žádný přenos dat provozovatelům těchto sítí neprobíhá. Pokud byste chtěli některou z těchto sítí použít, klikněte na příslušný sociální plugin, čímž se naváže přímé připojení se serverem příslušné sítě.

Máte-li v dané síti uživatelský účet a v okamžiku aktivace sociálního pluginu jste tam přihlášeni, může tato síť vaši návštěvu našeho webu přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Chcete-li tomu zabránit, před aktivací tohoto sociálního pluginu se z této sítě odhlaste. Návštěvu jiných webových stránek společnosti Daimler nemůže sociální síť přiřadit, pokud jste dosud neaktivovali sociální plugin umístěný na těchto stránkách.

Jakmile sociální plugin aktivujete, síť přenese obsah, který se tím zpřístupní, přímo do vašeho prohlížeče, a ten ho integruje do našich webových stránek. V takovém případě může dojít i k přenosu dat, který iniciuje a řídí příslušná sociální síť. Pro vaše připojení k sociální síti, pro přenos dat mezi touto sítí a vaším systémem a pro vaše interakce na této platformě platí výhradně Zásady ochrany osobních údajů příslušné sítě.

Sociální plugin zůstane aktivní, dokud neprovedete jeho deaktivaci nebo nevymažete své cookies (viz odst. 5.d).

c. Pokud kliknete na odkaz na nabídku nebo aktivujete sociální plug-in, mohou se osobní údaje dostat k poskytovatelům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, které nezajišťují "odpovídající úroveň ochrany" zpracování osobních údajů z pohledu Evropské unie ("EU") v souladu s normami EU. Zvažte prosím tuto skutečnost, než kliknete na příslušný odkaz nebo než aktivujete sociální plugin a spustíte tak přenos vašich dat. 

d. K provozu, optimalizaci a zabezpečení našich webových stránek využíváme také kvalifikované poskytovatele služeb (např. poskytovatele IT služeb, marketingové agentury). Osobní údaje jim předáváme jen v případě, pokud je to nezbytné pro poskytování a používání webových stránek a jejich funkcí, pro sledování cílů oprávněných zájmů, k plnění právních povinnosti nebo pokud jste s tímto krokem vyjádřili souhlas (viz bod 7). Další podrobnosti o příjemcích naleznete v našem systému správy souhlasů (CMS).

5. soubory COOKie

a. Při návštěvě našich webových stránek mohou být použity soubory cookie. Technicky vzato se jedná o tzv. HTML cookies a podobné softwarové nástroje, jako jsou webová úložiště / DOM Storage nebo lokálně sdílené objekty (tzv. "flash cookies"), které souhrnně označujeme jako cookies.

b. Cookie jsou malé soubory, které se při návštěvě webové stránky ukládají na váš počítač, notebook nebo mobilní zařízení. Na jejich základě lze například rozpoznat, zda již došlo ke spojení mezi zařízením a webovými stránkami, zohlednit váš preferovaný jazyk nebo jiná nastavení, nabídnout vám určité funkce (např. online formuláře) nebo rozpoznat vaše zájmy na základě používání. Soubory cookie mohou obsahovat i osobní údaje.

c. Zda a které soubory cookie se při návštěvě našich webových stránek používají, závisí na tom, které oblasti a funkce našich webových stránek používáte a zda jste v našem systému správy souhlasů CMS udělili souhlas s používáním souborů cookie, které nejsou technicky nezbytné. Další informace a možnosti rozhodování naleznete zde.

d. Použití souborů cookie závisí také na nastavení webového prohlížeče, který používáte (např. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox). Většina webových prohlížečů je implicitně nastavena tak, že určité typy cookies akceptují automaticky; toto nastavení však můžete většinou změnit. Cookie, které se do vašeho počítače již uložily, můžete kdykoliv vymazat. Web/DOM-Storage a Local Shared Objects můžete vymazat samostatně. Informace o nastavení této funkce ve vašem prohlížeči, resp. koncovém zařízení najdete v pokynech výrobce.

e. Souhlas (= schválení), jakož i odmítnutí nebo vymazání souborů cookie jsou vázány na použité zařízení a dále na příslušný použitý webový prohlížeč. Pokud používáte několik zařízení nebo webových prohlížečů, můžete mít rozdílné rozhodnutí nebo nastavení na každém zařízení / prohlížeči.

f. Pokud se rozhodnete soubory cookie nepoužívat nebo je vymažete, je možné, že vám nebudou dostupné všechny funkce našich webových stránek nebo jednotlivé funkce budou dostupné pouze v omezeném rozsahu.

6. BEZPEČNOST

Používáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili vaše údaje, které spravujeme, proti manipulaci, ztrátě, zničení a přístupu neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření neustále vylepšujeme v souladu s technologickým vývojem.

7. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

a. Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, představuje to právní základ pro jejich zpracování (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

b. Právním základem pro zpracování osobních údajů za účelem zahájení nebo plnění smlouvy s vámi je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

c. Pokud je zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro splnění našich zákonných povinností (např. pro uchovávání údajů), jsme k tomu oprávněni podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

d. Kromě toho zpracováváme osobní údaje pro účely ochrany našich oprávněných zájmů, jakož i oprávněných zájmů třetích stran v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zachování funkčnosti našich IT systémů, ale také (přímý) marketing vlastních i cizích produktů a služeb (pokud se neprovádí na základě vašeho souhlasu) a legislativně požadovaná dokumentace obchodních kontaktů jsou takovými oprávněnými zájmy. V souvislosti s požadovaným zvážením zájmů zohledňujeme zejména druh osobních údajů, účel zpracování, okolnosti zpracování a váš zájem o zachování důvěrnosti vašich osobních údajů.

8. VYMAZÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaši IP adresu a název poskytovatele internetových služeb, které ukládáme pouze z bezpečnostních důvodů, vymažeme po sedmi dnech. Jinak vaše osobní údaje vymažeme, jakmile pomine účel, pro který jsme údaje shromáždili a zpracovali. Po této lhůtě pokračuje uložení jen tehdy, pokud to vyžadují zákony, předpisy nebo jiná právní ustanovení, které se na nás vztahují v Evropské unii nebo podle právních předpisů třetích zemí, vyžadují-li přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. Pokud není vymazání v jednotlivých případech možné, jsou odpovídající osobní údaje označeny s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

9. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

a. Jako subjekt údajů máte právo na přístup (čl. 15 GDPR), opravu (čl. 16 GDPR), výmaz údajů (čl. 17 GDPR), omezení zpracování (čl. 18 GDPR) a přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR).

b. Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat. Oprávněnost zpracování vašich osobních údajů až do odvolání není tímto odvoláním dotčena. Nedotčeno zůstává i další zpracování těchto údajů podle jiného právního základu, jako je např. plnění právních závazků (viz část „Právní základy zpracování“).

c. Právo na námitku

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týká a které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR (zpracování údajů ve veřejném zájmu) nebo čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování údajů na základě zvážení zájmů). Pokud vznesete námitku, budeme vaše osobní údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu za účelem ochrany oprávněných zájmů na základě zvážení zájmů, máte rovněž právo kdykoli vznést námitku bez udání důvodů.

d. Žádáme vás, abyste své nároky nebo prohlášení zasílali pokud možno na následující kontaktní adresu: info@mercedesservicecard.com

e. Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje právní předpisy, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR).

10. ZPRAVODAJ

Naše webové stránky nepoužívají žádný zpravodaj.

11. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI PROCESU NÁBORU NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

a. Účel zpracování
V rámci procesů týkajících se náboru nových zaměstnanců a rozhodování o uzavření pracovní smlouvy zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s účelem.

Automatizované rozhodování je vyloučeno.

b. Právní základ zpracování
Toto zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

c. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracovávají výhradně interní oddělení (personální oddělení, nadřízená osoba dané pozice, vedení společnosti). K předávání údajů třetím osobám nedochází, s výjimkou našich poskytovatelů služeb v rámci zpracování zakázek. Záměr předávat osobní údaje třetím zemím nebo mezinárodním organizacím je vyloučený.

d. Doba uchovávání údajů
Údaje jsou vymazány 6 měsíců po ukončení procesu náboru nových zaměstnanců. V případě uzavření pracovní smlouvy nebo zájmu o prodloužení lhůty Vás budeme zvlášť informovat o využívání údajů v rámci pracovního poměru resp. požádáme Vás o souhlas s prodloužením lhůty.

12. PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ PŘÍJEMCŮM MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

a. Při využívání poskytovatelů služeb (viz bod 4. d.) a předávání údajů s vaším souhlasem (= schválením) třetím stranám (viz bod 3.c) mohou být osobní údaje předávány a zpracovávány příjemci v zemích mimo Evropskou unii ("EU"), Island, Lichtenštejnsko a Norsko (= Evropský hospodářský prostor), což platí zejména pro USA a Indii.

b. V následujících zemích (odkaz na seznam) je dle názoru EU zajištěna odpovídající úroveň ochrany zpracování osobních údajů v souladu s normami EU (tzv. rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů). S příjemci v jiných zemích sjednáme použití standardních smluvních doložek EU, závazných podnikových předpisů nebo Swiss-U.S. Privacy Shield, abychom zajistili „odpovídající úroveň ochrany“ v souladu s právními požadavky. Příslušné informace vám rádi poskytneme prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě 9.d.

Stav: květen 2023