Informacje dot. ochrony danych

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych („RODO”) jest:

Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG („My“)
Mainparkstr. 2 │ 63801 Kleinostheim │ Niemcy
E-mail: info@mercedesservicecard.com

Chief Data Privacy Officer / Pełnomocnik ds. ochrony danych:

Daimler Truck AG
Konzerndatenschutzbeauftragte
HPC DTF2B │70745 Leinfelden-Echterdingen │ Niemcy
E-mail: dataprivacy@daimlertruck.com

1. Ochrona danych osobowych

Wyrażamy satysfakcję z powodu Państwa wizyty na naszych stronach internetowych oraz Państwa zainteresowania naszymi ofertami. Ochrona Państwa danych osobowych ma dla nas istotne znaczenie. W niniejszych informacjach w sprawie polityki prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe, jak z nimi postępujemy, w jakich celach i w oparciu o jakie podstawy prawne odbywa się to, a także, jakie prawa przysługują Państwu z tego tytułu. Dodatkowo odsyłamy do unijnej dyrektywy o ochronie danych osobowych firmy Daimler Truck:

Daimler Truck – dyrektywa o ochronie danych osobowych UE 

Nasze informacje dotyczące polityki prywatności dotyczące korzystania z naszych stron internetowych oraz wytyczna w sprawie ochrony danych Daimler Truck AG nie obowiązują w odniesieniu do Państwa czynności na stronach internetowych sieci społecznościowych lub innych oferentów, dostępnych za pośrednictwem linków na naszych stronach internetowych. Informacji na temat polityki prywatności tych dostawców proszę zasięgnąć na odpowiednich stronach internetowych.

2. Gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych

a. Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, zapisujemy określone dane odnoszące się do wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki oraz systemu operacyjnego, daty i godziny wizyty, statusu dostępu (np. czy powiodło się otwarcie strony bądź wyświetlił się komunikat o błędzie), korzystania z funkcji strony internetowej, ewentualnie wpisanych przez Państwa haseł wyszukiwania, częstotliwości otwierania przez Państwa poszczególnych stron, nazwy otwieranych plików, zakresu transferu danych, strony internetowej, z której przeszli Państwo na naszą stronę internetową poprzez kliknięcie linków na naszych stronach internetowych lub wpisanie domeny bezpośrednio w polu wprowadzania tej samej zakładki (względnie tego samego okna) Państwa przeglądarki, w której otworzyli Państwo nasze strony internetowe. Ponadto ze względów bezpieczeństwa, w szczególności celem prewencji i wykrywania ataków na nasze strony internetowe, bądź też prób dokonania oszustwa, przechowujemy przez okres siedmiu dni Państwa adres IP oraz nazwę Państwa dostawcy Internetu (Internet Service Provider).

b. Inne dane osobowe zapisujemy tylko wówczas, gdy przekazali nam Państwo te dane np. w ramach rejestracji, wypełniania formularza kontaktowego, czatu, ankiety, konkursu lub wykonania umowy, i także tylko w przypadku wyrażenia przez Państwa i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (dalsze informacje w tym zakresie są dostępne poniżej w podrozdziale „Podstawy prawne przetwarzania danych”).

c. Jeżeli dane osobowe są zbierane w ramach formularza reklamacyjnego, przechowujemy je przez okres trzydziestu (30) dni do realizacji zamierzonego celu.

d. Ani przepisy prawa, ani postanowienia umowy nie zobowiązują użytkownika do przekazywania danych osobowych. Możliwe jest jednak, że określone funkcje naszych stron internetowych są zależne od przekazania danych osobowych. Jeśli w takich przypadkach użytkownik nie przekaże danych osobowych, może to skutkować niedostępnością funkcji, bądź ich dostępnością w ograniczonym zakresie.

3. Cele korzystania

a. Dane osobowe gromadzone podczas wizyty na naszych stronach internetowych gromadzimy celem prowadzenia ich w sposób zapewniający maksymalny komfort użytkowania, a także ochrony naszych systemów IT przed atakami i innymi nielegalnymi działaniami.

b. Jeśli przekazują nam Państwo dalsze dane osobowe, np. w ramach rejestracji, czatu, formularza kontaktowego, ankiety, konkursu lub wykonania umowy, wykorzystujemy te dane do wymienionych celów, w celach zarządzania klientami i – jeśli jest to wymagane – w celach realizacji i rozliczenia ewentualnych procedur handlowych, każdorazowo w wymaganym zakresie.

c. Państwa dane są wykorzystywane przez nas i ewentualnie wybrane osoby trzecie do innych celów (np. wyświetlanie spersonalizowanych treści lub reklam na podstawie zachowania użytkownika), o ile wyrażą Państwo na to zgodę w ramach naszego systemu zarządzania zgodami. Więcej informacji i możliwości podejmowania decyzji można znaleźć tutaj.

d. Ponadto wykorzystujemy dane osobowe, o ile jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (np. przechowywanie w celu wypełnienia obowiązków przechowywania zgodnie z prawem handlowym lub podatkowym, wydanie zgodnie z zarządzeniem urzędowym lub sądowym, np. organom ścigania).

4. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim; wtyczki społecznościowe; korzystanie z usługodawców

a. Nasze strony internetowe mogą również zawierać oferty osób trzecich. Po kliknięciu takiej oferty przekazujemy dane do danego dostawcy w wymaganym zakresie (np. informację, że ta oferta została znaleziona u nas, i ewentualnie dodatkowe informacje, które podali już Państwo na naszych stronach internetowych).

b. Jeśli stosujemy na naszych stronach internetowych tzw. wtyczki serwisów społecznościowych, jak Facebook, Instagram i Twitter, integrujemy je w następujący sposób: Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, wtyczki społecznościowe są zdezaktywowane, tzn. nie odbywa się transfer jakichkolwiek danych do operatorów tych sieci. Jeśli chcą Państwo skorzystać z którejś z tych sieci, proszę kliknąć właściwą wtyczkę społecznościową celem nawiązania bezpośredniego połączenia z serwerem danej sieci.

Jeśli mają Państwo w sieci konto użytkownika i są na nim zalogowani w momencie aktywowania wtyczki społecznościowej, sieć może przyporządkować do Państwa konta użytkownika Państwa wizytę na naszych stronach internetowych. Jeśli chcą Państwo tego uniknąć, proszę wylogować się z sieci przed aktywowaniem wtyczki społecznościowej. Sieć społecznościowa nie może przyporządkować wizyty na innych stronach internetowych Daimler, zanim nie aktywują Państwo umieszczonych na nich wtyczek społecznościowych.

Jeśli aktywują Państwo wtyczkę społecznościową, sieć przekazuje udostępnione w ten sposób treści bezpośrednio do Państwa przeglądarki, która przekazuje je na nasze strony internetowe. W takiej sytuacji mogą mieć miejsce również transfery danych, które są inicjowane i sterowane przez daną sieć społecznościową. W odniesieniu do połączenia z siecią społecznościową, transferu danych między siecią a Państwa systemem oraz Państwa interakcji na tej platformie obowiązują wyłącznie zasady polityki prywatności danej sieci.

Wtyczka społecznościowa pozostaje aktywna do momentu jej dezaktywacji lub usunięcia Państwa plików cookie (zob. punkt 5.d).

c. Jeśli klikną Państwo link do oferty lub aktywują wtyczkę społecznościową, może okazać się, że dane osobowe są przekazywane dostawcom w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które z punktu widzenia Unii Europejskiej („UE”) nie gwarantują „należytego poziomu ochrony” przetwarzania danych osobowych, który byłby zgodny ze standardami UE. Proszę mieć na względzie tę okoliczność, zanim klikną Państwo link lub aktywują wtyczkę społecznościową, inicjując w ten sposób transfer Państwa danych.

d. Do obsługi, optymalizacji i zabezpieczenia naszych stron internetowych korzystamy ponadto z usług wykwalifikowanych usługodawców (np. dostawców usług IT, agencji marketingowych). Dane osobowe przekazujemy im tylko w zakresie niezbędnym do udostępnienia i korzystania ze stron internetowych oraz ich funkcjonalności, do realizacji uzasadnionych interesów, do wypełnienia zobowiązań prawnych lub, o ile wyrazili Państwo na to zgodę (zob. punkt 7). Szczegóły na temat odbiorców można znaleźć w naszym systemie zarzadzania zgodami.

5. Pliki cookies

a. Podczas odwiedzania naszych stron internetowych mogą być używane pliki cookie. Z technicznego punktu widzenia chodzi o tzw. pliki cookie HTML i podobne narzędzia programowe, takie jak Web/DOM Storage lub Local Shared Objects (tzw. „pliki flash cookie”), które razem określamy jako pliki cookie.

b. Pliki cookie to małe pliki, które są umieszczane na komputerze stacjonarnym, laptopie lub urządzeniu mobilnym podczas odwiedzania strony internetowej. Umożliwiają one np. rozpoznanie, czy urządzenie już nawiązało połączenie ze stronami internetowymi, uwzględnienie preferowanego języka lub innych ustawień, oferowanie określonych funkcji (np. formularze online) lub rozpoznanie Państwa zainteresowań w oparciu o sposób korzystania. Pliki cookie mogą również zawierać dane osobowe.

c. To, czy i jakie pliki cookie są używane podczas odwiedzania naszych stron internetowych, zależy od tego, jakie obszary i funkcje naszych stron internetowych są wykorzystywane i czy wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookie, które technicznie nie są konieczne, w naszym systemie zarządzania zgodami. Więcej informacji i możliwości podejmowania decyzji można znaleźć tutaj.

d. Stosowanie plików cookie zależy również od ustawień Państwa przeglądarki internetowej (np. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox). Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje określone rodzaje plików cookies, ale zazwyczaj można zmienić to ustawienie. Istniejące pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Web/DOM Storage i Local Shared Objects można usuwać oddzielnie. Informacje o tym, jak działa Państwa przeglądarka lub urządzenie, znajdują się w instrukcji producenta.

e. Zgoda na używanie plików cookie oraz ich odrzucenie lub usunięcie są związane z używanym urządzeniem i dodatkowo z aktualnie używaną przeglądarką internetową. W przypadku korzystania z kilku urządzeń lub przeglądarek internetowych decyzje lub ustawienia można zmieniać w odniesieniu do każdego urządzenia/przeglądarki.

f. Jeśli zdecydują się Państwo nie korzystać z plików cookie lub je usuną, może się zdarzyć, że nie wszystkie funkcje naszych stron internetowych będą dostępne lub będą działać tylko w ograniczonym zakresie.

6. Bezpieczeństwo

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić administrowane przez nas Państwa dane przed manipulacjami, utratą, zniszczeniem oraz dostępem ze strony osób nieupoważnionych. Udoskonalamy nasze środki bezpieczeństwa na bieżąco zgodnie z rozwojem technologicznym.

7. Podstawy prawne przetwarzania danych

a. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, stanowiła ona podstawę prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

b. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów zainicjowania lub realizacji umowy zawartej z Państwem jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

c. Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest wymagane do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (np. do przechowywania danych), wówczas jesteśmy do tego upoważnieni zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

d. Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe celem ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz uzasadnionych interesów podmiotów trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Utrzymanie funkcjonalności naszych systemów informatycznych, (bezpośrednia) sprzedaż własnych i zewnętrznych produktów i usług (o ile nie odbywa się to za Państwa zgodą) oraz wymagana prawnie dokumentacja kontaktów biznesowych są tego rodzaju uzasadnionymi interesami. W ramach niezbędnego wyważenia interesów uwzględniamy w szczególności rodzaj danych osobowych, cel przetwarzania, okoliczności przetwarzania i Państwa interes w zakresie poufności danych osobowych.

8. Usuwanie Państwa danych osobowych

Państwa adres IP oraz nazwę Państwa dostawcy Internetu (Internet Service Provider), które przechowujemy wyłącznie ze względów bezpieczeństwa, usuwamy po siedmiu dniach. W pozostałym zakresie usuwamy Państwa dane osobowe, jeśli nieaktualny staje się cel, w jakim gromadziliśmy i przetwarzaliśmy dane. Po upływie tego czasu dane będą przechowywane tylko wtedy, gdy jest to wymagane na mocy ustaw, rozporządzeń lub innych przepisów, którym podlegamy, w UE lub zgodnie z przepisami prawa w państwach trzecich, jeśli każdorazowo zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony danych. Jeśli usunięcie danych w danym przypadku nie jest możliwe, odpowiednie dane osobowe zostaną oznaczone w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

9. Prawa osób, których dane dotyczą

a. Jako osoba, której dane są podlegają przetwarzaniu, ma Pan(i) prawo do uzyskania informacji (art. 15 RODO), sprostowania danych (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) przenoszenia danych (art. 20 RODO).

b. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania Państwa danych osobowych do momentu cofnięcia zgody. W równym stopniu nie narusza to dalszego przetwarzania tych danych w oparciu o inną podstawę prawną, np. ze względu na wypełnienie innych zobowiązań natury prawnej (por. podrozdział „Podstawy prawne przetwarzania danych”).

c. Prawo do wyrażenia sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych z przyczyn spowodowanych Państwa szczególną sytuacją w oparciu o art. 6 ust. 1 e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów). Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko wówczas, gdy będziemy w stanie wykazać przekonujące i uzasadnione powody, przeważające nad Państwa interesami, prawami i swobodami, bądź jeśli przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, realizacji lub ochronie roszczeń natury prawnej. Ponadto, jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach marketingu bezpośredniego celem realizacji uzasadnionych interesów na podstawie wyważenia interesów, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw bez podania przyczyny.

d. Prosimy kierować Państwa roszczenia lub wyjaśnienia w miarę możliwości na poniższy adres kontaktowy: info@mercedesservicecard.com

e. Jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawowe, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do stosownego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (art. 77 RODO).

10. Newsletter

Nasza strona internetowa nie wykorzystuje newslettera.

11. Przetwarzanie danych osobowych w ramach procesów rekrutacyjnych

a. Cel przetwarzania W ramach procesów rekrutacyjnych obejmujących zawarcie umowy o pracę, przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z wymienionym celem.

Nie stosujemy automatycznych procesów podejmowania decyzji.

b. Podstawa prawna przetwarzania Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

c. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez jednostki wewnętrzne (personel, kierownicy, zarząd). Nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim, poza usługodawcami w ramach realizacji umów.

Nie zamierzamy przekazywać ich państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym.

d. Okres przechowywania Dane są usuwane po 6 miesiącach od zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku zawarcia umowy o pracę lub w przypadku zainteresowania przedłużeniem terminu, poinformujemy Państwa oddzielnie o wykorzystaniu danych w ramach stosunku pracy lub uzyskamy Państwa zgodę na przedłużenie terminu.

12. Przekazywanie danych do odbiorców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

a. W przypadku korzystania z usługodawców (zob. punkt 4.d) oraz przekazywania danych osobom trzecim za Państwa zgodą (zob. punkt 3.c) dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom w krajach spoza Unii Europejskiej („UE”), Islandii, Liechtensteinowi i Norwegii (= Europejski Obszar Gospodarczy) i tam przetwarzane, w szczególności w USA oraz Indiach.

b. W następujących krajach (link do listy) istnieje, z perspektywy UE, odpowiedni poziom ochrony danych osobowych odpowiadający standardom UE (tzw. decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony). Z odbiorcami w innych krajach uzgadniamy stosowanie standardowych klauzul umownych UE, wiążących regulacji korporacyjnych, aby zapewnić „odpowiedni poziom ochrony” zgodnie z wymogami ustawowymi. Informacje na ten temat udostępniamy za pośrednictwem danych kontaktowych w punkcie 9.d.

Stan: Maj 2023