PO PROSTU DOŁĄCZ DO OBSŁUGUJĄCYCH TĘ USŁUGĘ PUNKTÓW.

Karta Mercedes ServiceCard może być także uznawana
za bezgotówkowy środek płatniczy w serwisie.


Zarejestruj się teraz

Nieskomplikowane rozliczanie świadczonych usług za pośrednictwem portalu ServiceCardPortal

Portal ServiceCardPortal jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich dealerów Daimler Truck i służy do obsługi usług warsztatowych i spraw Service24h Mercedes-Benz Trucks.

Przegląd Twoich korzyści:

  • 100% bezpieczeństwa również w przypadku międzynarodowych rozliczeń płatności (np. w przypadku awarii).
  • Ograniczenie nakładów pracy administracyjnej dzięki niezwłocznemu wystawieniu gwarancji płatności.
  • W razie potrzeby możliwe jest szybkie zwiększenie zobowiązania.
  • Prosta realizacja usług w portalu ServiceCardPortal, wszystkie ważne informacje są dostępne w języku danego kraju
  • Przekazywanie poprawnego adresu rozliczeniowego i towarzyszących mu informacji w portalu ServiceCardPortal (NIP itp.) pozwala zmniejszyć liczbę składanych przez klientów reklamacji.
  • Niska opłata manipulacyjna

Dołącz do punktów akceptujących tę usługę w 3 krokach

Icon: Company Registration

1

Wystarczy jeden raz zarejestrować zakład na portalu ServiceCardPortal. Aby uniemożliwić osobom trzecim dostęp do portalu, użytkownik musi ustanowić kod rejestracyjny.

Jeżeli podpisano już umowę partnerską UTA dotyczącą akceptacji karty, kod otrzymasz pocztą. W przeciwnym razie najpierw otrzymasz odpowiedni formularz umowy.

Icon: Monitor

2

Udana rejestracja: Wprowadź kod rejestracyjny. Potwierdź dane swojej firmy i wskaż administratora serwisu wraz z danymi kontaktowymi.

Icon: Breakdown Managment

3

Od teraz możesz rozliczać zrealizowane usługi serwisowe bezgotówkowo za pomocą karty Mercedes ServiceCard.

Zarejestruj się tutaj