Furnizorul și aviz legal

Furnizorul

Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG
Mainparkstr. 2 │ 63801 Kleinostheim │ Germania

Telefon: +49 6027 509-567 │ Fax: +49 6027 509-77567
E-mail: 
info@mercedesservicecard.com
Internet: www.mercedesservicecard.com

Reprezentat prin directorul executiv: Christian Velleuer

Societatea este o societate în comandită simplă cu sediul social în 63801 Kleinostheim, tribunalul comercial Aschaffenburg HRA 3663. Partenerul comanditat este societatea din holding Mercedes ServiceCard mbH cu sediul social în 63801 Kleinostheim, tribunalul comercial Aschaffenburg HRB 7900.

Nr. de identificare în scopuri de TVA.: DE208243217

Design și implementare tehnică

45 Grad digital GmbH, Berlin (www.45grad.de).

Dreptul de autor

Copyright Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG. Toate drepturile rezervate. Toate textele, imaginile, diagramele, reprezentările grafice, fișierele audio, video și de animație și amplasarea acestora sunt supuse prevederilor legislației privind dreptul de autor și altor legi care protejează proprietatea intelectuală. Copierea, modificarea sau utilizarea acestora pe alte site-uri web în scopuri comerciale sau în scopul transmiterii este interzisă. Anumite pagini web ale societății Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG conțin și materiale pentru care drepturile de autor aparțin celor care le-au pus la dispoziție.

Produse și prețuri

Este posibil ca după încheierea redactării să se fi produs modificări ale produselor și ale serviciilor. Se rezervă dreptul cu privire la modificări constructive sau de formă, abateri ale nuanțelor de culoare, precum și modificări ale volumului furnizat sau prestat de către producător pe toată perioada livrării, în măsura în care modificările sau abaterile sunt considerate rezonabile de către Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG în interesul clientului. Imaginile pot conține și accesorii, echipări opționale sau alte volume de livrare care nu fac parte din volumul de serie de livrări sau servicii. Abaterile de culoare se datorează condițiilor tehnice. Anumite pagini pot conține și tipuri sau servicii care nu sunt oferite în anumite țări. Informațiile referitoare la prevederile și efectele legale, juridice și fiscale sunt valabile numai pentru Republica Federală Germania. Sunt valabile prețurile în vigoare la data livrării, cu excepția cazurilor în care în condițiile de vânzare-cumpărare sau de livrare au fost convenite clauze diferite. Pentru partenerii noștri contractuali, prețurile constituie recomandări orientative de prețuri. Din acest motiv, întrebați la o filială sau la un partener contractual care sunt prețurile actuale.

Mărci comerciale

Toate mărcile numite pe paginile de internet ale societății Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG sunt mărci comerciale ale societății Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG sau Daimler Truck AG / Mercedes-Benz Group AG, în cazul în care nu există alte precizări; acest lucru este valabil în special pentru denumirile produselor, precum și pentru logourile și emblemele întreprinderii.

PROTECȚIA MĂRCILOR

  și Mercedes-Benz sunt mărci comerciale ale Mercedes-Benz Group AG.

Drepturi asupra licențelor

Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG dorește să vă ofere un program inovator și informativ pe internet. De aceea, sperăm să vă bucurați la fel de mult ca și noi de designul creativ. Vă rugăm însă să aveți înțelegere pentru faptul că Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG trebuie să își protejeze proprietatea intelectuală, inclusiv patentele, mărcile comerciale și drepturile de autor, și că aceste pagini de internet nu pot oferi niciun drept de licență asupra proprietății intelectuale a societății Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG.

Indicații referitoare la afirmațiile predictive

Această pagină de internet conține afirmații predictive referitoare la evaluările actuale ale dezvoltărilor viitoare. Cuvinte precum »a anticipa«, »a accepta«, »a crede«, "a estima", "a aștepta", "a intenționa", "a putea/ar putea", "a planifica", "a proiecta", "a trebui" și alte noțiuni similare sunt caracteristice pentru astfel de afirmații predictive.

Astfel de afirmații sunt supuse anumitor riscuri și nesiguranțe. Câteva exemple în acest sens sunt:

Dacă intervine una dintre aceste nesiguranțe sau una dintre aceste incertitudini sau dacă presupunerile care stau la baza afirmațiilor se dovedesc a fi incorecte, rezultatele reale ar putea fi foarte diferite de cele numite direct sau exprimate implicit în aceste afirmații.

Nu intenționăm și nu ne asumăm în niciun fel obligația de a actualiza mereu afirmațiile predictive, deoarece acestea pornesc exclusiv de la condițiile din ziua publicării lor.

Răspunderea juridică

Informațiile și datele de pe aceste pagini nu constituie asigurări sau garanții, nici explicite și nici implicite. În special, ele nu constituie asigurări sau garanții implicite referitoare la caracteristici, la capacitatea comercială, la adecvarea pentru anumite scopuri sau la respectarea anumitor legi sau patente.

Pe paginile noastre de internet găsiți linkuri spre alte pagini de internet. Vă atragem atenția că nu avem nicio influență asupra organizării și conținutului acestor pagini la care se face trimitere prin linkuri. Din acest motiv, nu suntem în măsură să oferim garanții pentru actualitatea, corectitudinea sau calitatea informațiilor prezentate aici. În acest context, ne distanțăm prin prezenta de conținuturile acestor pagini. Această declarație este valabilă pentru toate linkurile cuprinse pe paginile noastre de internet și pentru conținuturile acestora.

Informații referitoare la soluționarea online a litigiilor

Comisia UE a creat o platformă web pentru soluționarea online a litigiilor între întreprinderi (așa numita „platformă SOL”). Platforma de soluționare online a litigiilor constituie punctul unic de contact pentru procedurile de soluționare extrajudiciară a litigiilor contractuale rezultate din contracte de vânzare-cumpărare online. Puteți vizita Platforma de soluționare online a litigiilor accesând următorul link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Informare conform art. 36 din Legea germană cu privire la soluționarea alternativă a litigiilor în cauze în care sunt implicați consumatorii (VSBG)

Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG nu va participa la o procedură de soluționare a litigiilor în fața unui organism de conciliere pentru consumatori în sensul Legii germane cu privire la soluționarea alternativă a litigiilor în cauze în care sunt implicați consumatorii (VSBG) și nu are niciun fel de obligație în acest sens.

Ierarhie

Condițiile de utilizare pentru o ofertă digitală prevalează asupra dispozițiilor din aceste Informații juridice.