Aanbieder en juridische Kennisgeving

Aanbieder

Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG
Mainparkstr. 2 │ 63801 Kleinostheim │ Duitsland

Telefoon: +49 6027 509-567 │ Fax: +49 6027 509-77567
E-mail: 
info@mercedesservicecard.com
Internet: www.mercedesservicecard.com

Vertegenwoordigd door de directeur: Christian Velleuer

De vennootschap is een commanditaire vennootschap gevestigd te 63801 Kleinostheim, bevoegde rechterlijke instantie Aschaffenburg HRA 3663. Beherend vennoot is Mercedes ServiceCard Beteiligungsgesellschaft mbH gevestigd te 63801 Kleinostheim, bevoegde rechterlijke instantie Aschaffenburg HRB 7900.

Btw-nr.: DE208243217

Design & technische realisatie

45 Grad digital GmbH, Berlin (www.45grad.de) 2022

auteursrecht

Copyright Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, foto's, afbeeldingen, geluidsbestanden, videobestanden en animatiebestanden evenals de manier waarop deze op de internetpagina's van Mercedes-Benz worden gepresenteerd vallen onder het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van het intellectueel eigendom. Ze mogen niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd of verspreid, en mogen ook niet worden gewijzigd en op andere internetpagina's worden gebruikt. Enkele internetpagina's van Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG bevatten ook materiaal waarop auteursrecht berust dat ons ter beschikking is gesteld.

Producten & prijzen

Na redactiesluiting van afzonderlijke internetpagina's kunnen wijzigingen zijn aangebracht in producten en diensten. Wijzigingen in constructie of vorm, afwijkingen in kleurstelling evenals wijzigingen in de omvang van de levering of van de prestaties door de fabrikant blijven gedurende de periode van levering voorbehouden, indien en voor zover dergelijke wijzigingen of afwijkingen in het belang van Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG zijn en voor de koper acceptabel mogen worden geacht. Afbeeldingen kunnen ook toebehoren, accessoires, speciale uitvoeringen of andere artikelen tonen die geen deel uitmaken van de standaardomvang van de levering of van de prestaties. Kleurafwijkingen kunnen technisch bepaald zijn. Sommige internetpagina's kunnen ook types en prestaties bevatten die in bepaalde landen niet worden aangeboden. Uitspraken over wettelijke, juridische en belastingtechnische voorschriften en de effecten daarvan zijn uitsluitend van toepassing in de Bondsrepubliek Duitsland. Onder voorbehoud van een andersluidende regeling, vermeld in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, gelden de op de dag van levering geldende prijzen. Voor onze contractpartners gelden de genoemde prijzen als niet-bindende adviesprijzen. Vraag daarom bij een van onze vestigingen of contractpartners naar de meest actuele prijzen.

Handelsmerken

Tenzij anders vermeld, zijn alle op de internetpagina's van Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG genoemde merken wettelijk beschermde handelsmerken van Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG of Daimler Truck AG / Mercedes-Benz Group AG. Dit geldt in het bijzonder voor de productbeschrijvingen, evenals voor alle logo's en emblemen van de onderneming.

HANDELSMERKBESCHERMING

  en Mercedes-Benz zijn merken van Mercedes-Benz Group AG.

Licentierechten

Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG stelt zich ten doel u een innovatief en informatief internetprogramma aan te bieden. Wij hopen daarom dat u zich net zo over ons creatieve vormgeving verheugt als wij. Wij vragen u echter om begrip voor het feit dat Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG haar intellectuele eigendom, met inbegrip van octrooien, handelsmerken en auteursrechten, moet beschermen en dat deze internetpagina's geen licentierechten verlenen op het intellectuele eigendom van Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG.

Waarschuwing betreffende uitspraken met een toekomstgericht karakter

Deze internetpagina bevat toekomstgerichte verklaringen over onze actuele inschatting van toekomstige processen. Woorden zoals “anticiperen”, “aannemen”, “denken”, “inschatten”, “verwachten”, “voornemen”, “kunnen”, “plannen”, “projecteren”, “zouden” en vergelijkbare begrippen kenmerken zulke toekomstgerichte verklaringen.

Deze uitspraken zijn onderworpen aan verschillende risico's en onzekerheden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Als een van deze onberekenbare factoren of onzekerheidsfactoren optreedt of als de veronderstellingen op basis van de toekomstgerichte verklaringen onjuist blijken te zijn, kunnen de daadwerkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de in deze verklaringen genoemde of impliciet geformuleerde resultaten.

We hebben niet de intentie en gaan geen verplichting aan toekomstgerichte uitspraken voortdurend te actualiseren, aangezien deze uitsluitend gebaseerd zijn op de situatie op de dag van publicatie.

Aansprakelijkheid

De informatie en gegevens op deze internetpagina's vormen geen toezegging of garantie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Ze vormen met name op geen enkele wijze een stilzwijgende toezegging of garantie met betrekking tot de kwaliteit, de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor bepaalde doelen, het voldoen aan wettelijke bepalingen of het niet in strijd zijn met patenten.

Op onze internetpagina's treft u ook koppelingen aan naar andere internetpagina's. Wij willen u erop wijzen dat wij geen invloed hebben op de inrichting en inhoud van internetpagina's waarnaar de koppelingen verwijzen. Daarom kunnen wij ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de daar beschikbaar gestelde informatie. Tegen deze achtergrond distantiëren wij ons hiermee van alle inhoud van deze internetpagina's. Deze verklaring geldt voor alle links naar externe internetpagina's die op onze internetpagina's zijn opgenomen en de inhoud daarvan.

Informatie over online geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een internetplatform voor de online beslechting van geschillen (het zogenoemde “OS-platform”) ontwikkeld. Dit platform dient als hulpmiddel voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot contractuele verplichtingen die uit online-koopovereenkomsten voortkomen. U bereikt het OS-platform via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Aanwijzing conform § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) [De Duitse wet inzake beslechting van consumentengeschillen]

Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG zal niet deelnemen aan een geschillenbeslechtingsproces bij een consumentenvereniging in de zin van het Duitse 'Verbraucherstreitbeilegungsgesetz' (VSBG) en is hiertoe ook niet verplicht.

Prevalentie

Gebruiksvoorwaarden voor een digitaal aanbod prevaleren boven deze juridische kennisgeving.